Noprob Energy - Autark Leven - Gezond Leven en Wonen
 

Ondernemers kunnen in 2009 fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken als zij gebruik maken van de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil). Voor een aantal milieuvriendelijke investeringen is de aftrek flink verhoogd. Dit blijkt uit de nieuwe Milieulijst die op 17 februari is gepubliceerd in de Staatscourant. De regelingen gelden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2009. 
Milieulijst
Op de Milieulijst staan alle milieuvriendelijke investeringen die in aanmerking komen voor MIA en Vamil. De lijst wordt jaarlijks aangepast en bevat in 2009 circa 430 technieken. De nieuwe Milieulijst bevat aanzienlijk meer technieken voor het tegengaan of verminderen van fijn stofemissies die kunnen worden toegepast in de industrie, transport en landbouw.  De belastingaftrek voor ontstoffingstechnieken die al op de Milieulijst stonden, is verhoogd.

Verder staan op de Milieulijst 2009 veel innovatieve technieken voor het plaatsspecifiek verzorgen van gewassen en voor het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Gangbare of minder innovatieve technieken zijn van de lijst verwijderd. Nieuw op de lijst zijn onder andere technieken voor het telen van biologisch fruit en de verwerking van biologisch gekweekte vis en reststromen van biologische producten. Nieuw zijn ook openbare oplaadpunten voor elektrische voer- of vaartuigen, duurzame renovaties van bestaande utiliteitsgebouwen, luchtmatrassen voor de voortstuwing van zeeschepen en overlevingsbakken voor bijvangst in de aalvisserij.

Hogere aftrek
In verband met een verruiming van de EU-regels voor milieusteun geldt voor veel investeringen een hoger aftrekpercentage. Voor geluidsarme mobiele machines, zoals graafmachines en trekkers, is de belastingaftrek zelfs vijf maal hoger dan in 2008.

MIA en Vamil
MIA en Vamil zijn fiscale stimuleringsregelingen van de ministeries van VROM en Financiën. Milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kunnen in aanmerking komen voor beide regelingen, of voor één van de regelingen. Via de MIA kunnen ondernemers tot 40 procent van de investeringskosten voor een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel aftrekken van de fiscale winst. Met de Vamil kunnen bedrijven zelf bepalen wanneer ze de investeringskosten van een bedrijfsmiddel afschrijven. Dat levert een liquiditeits- en rentevoordeel op. SenterNovem voert de MIA en Vamil uit.


Bron: ANP


Your comment will be posted after it is approved.


Leave a Reply.