Noprob Energy - Autark Leven - Gezond Leven en Wonen

FOSTAC MAXIMUS®   - De intelligente oplossing voor mens en milieu

 De gestage groei van het electriciteitsverbruik en de capaciteitsbeperkingen in vele landen over de gehele wereld zijn in toenemende mate geconfronteerd met acute economische uitdagingen. Conventionele productie van electriciteit met behulp van kernenergie, kolen en gascentrales zullen meer en meer bedreigend worden voor het milieu. Daarom moeten zo snel mogelijk milieuneutrale en toch economisch haalbare oplossingen worden ontwikkeld.
nederlandse_folder.pdf
File Size: 409 kb
File Type: pdf
Download File

deutscher_flyer_fuer_partner.pdf
File Size: 1364 kb
File Type: pdf
Download File

broschuere_neutral.pdf
File Size: 3258 kb
File Type: pdf
Download File

fostac_referentielijst-1.pdf
File Size: 68 kb
File Type: pdf
Download File

Fostac Maximus

Picture
Een nieuw en revolutionair product van het huis FOSTAC ® fungeert als een uitstekende oplossing voor het toenemende verbruik van elektriciteit economisch en ecologisch voldoen beetje.

Door de FOSTAC MAXIMUS ® staat u een systeem ter beschikking dat de elektriciteitskosten van een  particulier huishouden, industrieel- en grootverbruik op grote schaal tot 30% kan verminderen . Bij een overeenkomstige verbruik van de elektriciteit voor het gebruik van woningen kan het ook daar van interessant zijn.

Wat kan de FOSTAC MAXIMUS®

Met de FOSTAC MAXIMUS  staat u een innovatieve en milieuvriendelijke technologie ter beschikking, die alternatieve energie op het hoogste niveau produceert.

De FOSTAC MAXIMUS :
* Maximaliseert de effectiviteit van electriciteit
* Reduceert het stroomverbruik
* Verhoogt de stroomopbrengst (bij windenergie, Photovoltaik en BHKW)
* Harmoniseert electrosmog
* Verhoogt de levenskwaliteit merkbaar

FOSTAC MAXIMUS - verhoogt de stroomopbrengst

Met de FOSTAC MAXIMUS  is een innovatie  gecreeerd, die het mogelijk maakt, stroomopbrengsten van Fotovoltaikinstallaties en andere stroom opbrengende technieken tot ca 20% te verhogen. De waarden kunnen zowel naar boven als beneden afwijken, Iemand die snel kan rekenen herkent : Hier heeft men in korte tijd zijn investering terug.
Picture
Picture
Picture